Leertherapie

Uitgangspunt van leertherapie is dat je jezelf goed leert kennen, zodat je in je eigen therapieën goed onderscheid kunt maken wat van jou is en wat van de ander. Daarnaast is het belangrijk om te ervaren hoe kwetsbaar het kan voelen in therapie te zijn wat wij dagelijks van onze patiënten vragen.

Doel
Leertherapie is een psychotherapie die een verplicht onderdeel vormt van het leerproces tot psychiater, klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en verpleegkundig specialist. Daarnaast kan het voor iedereen een mooie en nuttige aanvulling zijn op het leerproces en je ontwikkeling tot therapeut. Leertherapie kan ertoe bijdragen om tegenoverdracht te leren benutten en moeilijke therapeutische relaties te hanteren.

Vertrouwelijkheid:
Leertherapie is een formele psychotherapie. Dit houdt in de dat de WGBO en de beroepscodes gelden en dezelfde privacywetgeving. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er zal een behandelovereenkomst, met doelen en afspraken over frequentie, evaluatiemomenten en duur van de leertherapie, opgesteld worden en een dossier bijgehouden worden.

Afzeggen:
Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd worden. Bij het niet op tijd afzeggen van een afspraak of het niet nakomen van een gemaakte afspraak zal een bedrag van 70 euro in rekening gebracht worden.

Praktische informatie:
Een sessie duurt 45 minuten en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging. De kosten zijn per 1 januari 2022 100 euro per sessie. Per 1 januari 2024 zullen de kosten 120 euro per sessie zijn. Je zal drie maandelijks een factuur ontvangen. Afhankelijk van de eisen van je beroepsvereniging moet je 25 of 50 sessies leertherapie volgen. Je kunt er ook voor kiezen een deel bij mij te doen en een deel bij een andere therapeut.

Op dit moment is er een wachttijd van 9 maanden. Wel kan er op korte termijn een kennismakingsgesprek gepland worden.