Kosten

KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR:

Vergoeding kinderen en jeugdigen:
Aangezien ik geen contracten meer heb met gemeenten per 1 januari 2024 bied ik geen vergoedde zorg meer aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Zelf betalen:
Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteert de praktijk het NZA-tarief wat is vastgesteld voor de onverzekerde zorg (€132,24 per consult van 45 minuten in 2024).

Afspraken afzeggen:
Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd ontvang je een factuur van 70 euro. De factuur dient binnen 2 weken te worden betaald. Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN VOLWASSENEN (18+)

Zorgverzekering
De praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur van de behandeling naar je wordt gestuurd. Afhankelijk van je zorgverzekering en soort polis wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed.
Hieronder volgt algemene informatie over zorgverzekeringen:
De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ongeveer 55% tot 80% van de kosten.
De zuivere restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.
Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. Wij raden je aan hier van tevoren goed naar te kijken zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan (voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.decontractvrijepsycholoog.nl of op de site van je verzekeraar).
Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2023 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.
Sinds 2022 vragen sommige zorgverzekeraars een machtiging of toestemming voor de start van de behandeling. Andere zorgverzekeraars vergoeden maar een bepaald aantal sessies of willen informatie over de behandeling van de therapeut. Wij geven alleen die informatie die wij volgens onze beroepscode mogen geven. Ook als de Zorgverzekering meer wil weten. Informeer jezelf goed bij je eigen zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel:
In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere je eigen risico. Wij zullen een keer per drie maanden de factuur via een veilig bericht naar je mailen. Deze kun je declareren bij je zorgverzekeraar en aan ons overmaken. Naast de gesprekken met een van ons of deelname aan de groep hebben wij regelmatig overleg met elkaar en met collega’s om op deze manier de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Hier zijn kosten aan verbonden die je terugziet op de factuur. Als er vragen zijn neem dan contact met ons op. Als je in behandeling bent bij een GZ psycholoog is de betrokken psychotherapeut volgens de regels regiebehandelaar. De regiebehandelaar is op wat meer afstand betrokken bij de behandeling en zal bij de intake, evaluatiemomenten en indien gewenst meedoen aan het gesprek, hier zijn kosten aan verbonden (zie hieronder tarieven psychotherapeut). Ook zal er regelmatig overleg zijn tussen de behandelaar en de regiebehandelaar over de behandeling.
Op de website van de NZA kun je de tarieven vinden (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen).
De meest voorkomende tarieven bij ons in de praktijk (ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, psychotherapeut 2024) :

 

CO0050 Diagnostiek vanaf 5 minuten  42,93
CO0115 Behandeling vanaf 5 minuten 34,53
CO0180 Diagnostiek vanaf 15 minuten 75,41
CO0245 Behandeling vanaf 15 minuten 62,65
CO0310 Diagnostiek vanaf 30 minuten 129,32
CO0375 Behandeling vanaf 30 minuten 109,37
CO0440 Diagnostiek vanaf 45 minuten 183,07
CO0505 Behandeling vanaf 45 minuten 156,72
CO0570 Diagnostiek vanaf 60 minuten 211,06
CO0635 Behandeling vanaf 60 minuten 186,80
CO0700 Diagnostiek vanaf 75 minuten  257,87
CO0765 Behandeling vanaf 75 minuten  230,38
CO0830 Diagnostiek vanaf 90 minuten  315,90
CO0895 Behandeling vanaf 90 minuten  281,27
CO0960 Diagnostiek vanaf 120 minuten  440,15
CO1025 Behandeling vanaf 120 minuten  402,66
OV0007 Intercollegiaal overleg kort 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang  76,35
GC0055 groepstherapie 8 pp per 15 minuten 8,47
GC0023 groepstherapie 4 pp per 15 minuten 16,94

 

Meest voorkomende rarieven voor GZ psychologen

 

CO0042 Diagnostiek vanaf 5 minuten  39,98
CO0107 Behandeling vanaf 5 minuten 31,48
CO0172 Diagnostiek vanaf 15 minuten 68,88
CO0237 Behandeling vanaf 15 minuten 56,19
CO0302 Diagnostiek vanaf 30 minuten 114,20
CO0367 Behandeling vanaf 30 minuten 95,67
CO0432 Diagnostiek vanaf 45 minuten 159,70
CO0497 Behandeling vanaf 45 minuten 135,89
CO0562 Diagnostiek vanaf 60 minuten 183,44
CO0627 Behandeling vanaf 60 minuten 161,46
CO0692 Diagnostiek vanaf 75 minuten  223,48
CO0757 Behandeling vanaf 75 minuten  198,72
CO0822 Diagnostiek vanaf 90 minuten  274,01
CO0887 Behandeling vanaf 90 minuten  242,76
CO0952 Diagnostiek vanaf 120 minuten  380,13
CO1017 Behandeling vanaf 120 minuten  346,41
OV0007 Intercollegiaal overleg kort 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang  76,35
GC0054 groepstherapie 8 pp per 15 minuten 8,25
GC0022 groepstherapie 4 pp per 15 minuten 16,50

 

Verwijzing:
Voor de verwijzing gelden enkele eisen; er is een verwijsbrief van uw huisarts (of andere arts) nodig voor de basis of de specialistische GGZ. De basis GGZ betreft meer enkelvoudige problematiek waarbij het bij specialistische zorg om complexere problematiek gaat waarbij er sprake is van problemen op verschillende levensgebieden. De zorg die wij bieden is over het algemeen specialistische ggz. Op de verwijsbrief dient vermeldt te staan: de naam van de verwijzer, de AGB code van de verwijzer, of het basis dan wel specialistische zorg betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM stoornis.
Onverzekerde zorg: Voor de behandeling van klachten die niet (meer) onder de zorgverzekering vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenaamde maximum OVP/OZP tarief (in 2024 €132,24 per consult van 45 minuten). Dit is het tarief voor zorg die niet buiten de Zorgverzekeringswet valt maar wel zoals omschreven is in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) (aldus LVVP).

Afspraken afzeggen:
Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd ontvang je een factuur van 70 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De factuur dient binnen 2 weken te worden betaald.