Kosten

KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR:

Vergoeding kinderen en jeugdigen:
Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar verzorgd door de gemeenten. De zorg van de praktijk wordt vergoed door de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Velsen, voor de inwoners van deze gemeenten. De betaling vindt direct plaats tussen de gemeenten en de praktijk. Per 1 januari 2023 heeft de praktijk geen contract meer met de gemeenten.

Verwijzing:
Voor de verwijzing gelden enkele eisen; er is een verwijsbrief van je huisarts (of andere arts) of een indicatie van het CJG nodig voor de basis- of de specialistische GGZ. De basis GGZ betreft meer enkelvoudige problematiek waarbij het bij specialistische zorg om complexere problematiek gaat waarbij er sprake is van problemen op verschillende levensgebieden.
Let op! Op de verwijsbrief dient vermeldt te staan: de naam van de verwijzer, de AGB code van de verwijzer, of het basis dan wel specialistische zorg betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM stoornis.

Zelf betalen:
Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteert de praktijk het NZA-tarief wat is vastgesteld voor de BGGZ of de SGGZ.

Afspraken afzeggen:
Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd ontvang je een factuur van 70 euro. De factuur dient binnen 2 weken te worden betaald. Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN VOLWASSENEN (18+)

Zorgverzekering
De praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de factuur van de behandeling naar je wordt gestuurd. Afhankelijk van je zorgverzekering en soort polis wordt de behandeling volledig of gedeeltelijk vergoed.
Hieronder volgt algemene informatie over zorgverzekeringen:
De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ongeveer 55% tot 80% van de kosten.
De zuivere restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.
Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. Wij raden je aan hier van tevoren goed naar te kijken zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan (voor meer informatie kunt u kijken op de site: www.decontractvrijepsycholoog.nl of op de site van je verzekeraar).
Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2021 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Zorgprestatiemodel:
In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor onder andere je eigen risico. Aangezien er nog veel in ontwikkeling is verwijzen we hierbij naar de site van de LVVP (https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/). Wij zullen een keer per drie maanden de factuur via een veilig bericht naar je mailen. Deze kun je declareren bij je zorgverzekeraar en aan ons overmaken. Naast de gesprekken met een van ons of deelname aan de groep hebben wij regelmatig overleg met elkaar en met collega’s om op deze manier de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Hier zijn kosten aan verbonden die je terugziet op de factuur. Als er vragen zijn neem dan contact met ons op.
Op de website van de NZA kun je de tarieven vinden (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_646867_22/#content_bijlagen).
De meest voorkomende tarieven bij ons in de praktijk (ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, psychotherapeut) :

 

CO0050 Diagnostiek vanaf 5 minuten  38,33
CO0115 Behandeling vanaf 5 minuten 30,67
CO0180 Diagnostiek vanaf 15 minuten 67,31
CO0245 Behandeling vanaf 15 minuten 55,69
CO0310 Diagnostiek vanaf 30 minuten 115,12
CO0375 Behandeling vanaf 30 minuten 97,28
CO0440 Diagnostiek vanaf 45 minuten 162,76
CO0505 Behandeling vanaf 45 minuten 139,38
CO0570 Diagnostiek vanaf 60 minuten 187,62
CO0635 Behandeling vanaf 60 minuten 166,13
CO0700 Diagnostiek vanaf 75 minuten  229,21
CO0765 Behandeling vanaf 75 minuten  204,90
CO0830 Diagnostiek vanaf 90 minuten  280,84
CO0895 Behandeling vanaf 90 minuten  250,18
CO0960 Diagnostiek vanaf 120 minuten  405,88
CO1025 Behandeling vanaf 120 minuten  368,76
OV0007 Intercollegiaal overleg kort 22,18
OV0008 Intercollegiaal overleg lang  67,62
GC0055 groepstherapie 8 pp per 30 minuten 12,56

 

Verwijzing:
Voor de verwijzing gelden enkele eisen; er is een verwijsbrief van uw huisarts (of andere arts) nodig voor de basis of de specialistische GGZ. De basis GGZ betreft meer enkelvoudige problematiek waarbij het bij specialistische zorg om complexere problematiek gaat waarbij er sprake is van problemen op verschillende levensgebieden. De zorg die wij bieden is over het algemeen specialistische ggz. Op de verwijsbrief dient vermeldt te staan: de naam van de verwijzer, de AGB code van de verwijzer, of het basis dan wel specialistische zorg betreft en dat er sprake is van een vermoeden van een DSM stoornis.
Onverzekerde zorg: Voor de behandeling van klachten die niet (meer) onder de zorgverzekering vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Hiervoor geldt het zogenaamde maximum OVP/OZP tarief (in 2021 €114,41 per consult)

Zelf betalen:
Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteert de praktijk het NZA-tarief wat is vastgesteld voor de BGGZ of de SGGZ.

Afspraken afzeggen:
Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd ontvang je een factuur van 70 euro. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De factuur dient binnen 2 weken te worden betaald.