Regelgeving

Wet en regelgeving
Wettelijk kader: Als je besluit een psychologische behandeling/psychotherapie aan te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jouw en de psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Toestemming voor de behandeling bij kinderen: voor kinderen tot 16 jaar geldt dat er toestemming voor de behandeling moet worden verleend door beide gezaghebbende ouders. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig voordat gestart kan worden met de behandeling. Vanaf 12 jaar moet een kind zelf ook akkoord geven voor behandeling. Vanaf 16 jaar is toestemming van de ouders niet meer noodzakelijk.

Ten aanzien van de recht op informatie ligt deze bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en de ouders samen en vanaf 16 jaar bij de jongere zelf.

Voor meer informatie over de juridische aspecten met betrekking tot o.a. gezag en informatie verstrekking kunt u contact met ons opnemen.

Beroepscode: Op de behandeling en ons beroepsmatig handelen zijn beroepscodes van toepassing. Dit zijn de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten. Informatie hierover kunt u vinden op de site van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP): www.lvvp.nl en de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Kinder en jeugdpsychotherapie (VKJP).

Kwaliteitsstatuut: Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis- en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is in papieren versie op de praktijk aanwezig ter inzage en kan middels een mailtje digitaal opgevraagd worden.