Privacy

Een keer in de vijf jaar worden wij gevisiteerd door de LVVP. Dan kunnen er ook dossiers gecontroleerd worden.
Om ons werk zo goed mogelijk te blijven doen nemen wij deel aan intervisiegroepen met collega’s in de regio, hier bespreken wij lopende behandeling anoniem. Tevens zullen wij af en toe supervisie hebben en dan zullen wij ook behandelingen anoniem bespreken. Soms hebben we videomateriaal nodig van een behandeling. Hiervoor vragen we je altijd apart nog toestemming. Als je dit niet wilt zal het geen effect hebben op uw behandeling.

Volwassenen:
Als psychotherapeut zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de bestede tijd geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Je classificatie komt op de eindfactuur naar de zorgverzekeraar te staan. Indien je dat niet wilt kun je een privacyverklaring ondertekenen die tezamen met de eindfactuur naar de zorgverzekeraar verstuurd dient te worden.

Kinderen en jongeren (onder 18 jaar):
De gemeente waarin de cliënt woont dienen wij op de hoogte te stellen wie er in behandeling komt. Wij geven geen classificaties of inhoudelijke informatie aan de gemeente door.

Alles wat je ons vertelt is vertrouwelijk. Wij mogen geen mededelingen doen aan anderen zonder je schriftelijke toestemming. Wij zijn verplicht om een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Je mag je eigen dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag je een eigen verklaring aan je dossier toevoegen. Tenslotte heb je het recht je dossier, of delen daarvan, te laten vernietigen. Wij zijn verplicht je dossier zorgvuldig te bewaren, tot twintig jaar nadat de therapie is afgesloten.