Klachten

Als je niet tevreden bent over de behandeling, kun je dit het beste zo snel mogelijk met ons bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert de behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met ons op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om bemiddeling te vragen dan wel een klacht in te dienen via de LVVP https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/
Naast de klachtenregeling, is op alle BIG- geregistreerde beroepen het wettelijk tuchtrecht van toepassing.