Background Image

Welkom op de website van psychotherapie praktijk Jiska de Bruin

Annina is in week 41 afwezig. Bij spoed kunt u contact opnemen met Jiska de Bruin.

Jiska de Bruin is in week 43 afwezig en op 9 november. Bij spoed kunt u contact opnemen met Annina Frijdal of uw huisarts.

Psychotherapiepraktijk Jiska de Bruin is een psychotherapeutische praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders en (jong) volwassenen. 

Op woensdag werkt Annina Frijdal, psychotherapeut, in de praktijk. Zij is bereikbaar op 06-83316978 op woensdag van 12 -12.30 uur.

 

De praktijk van Jiska de Bruin is op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12 en 12.30 te bereiken. Vanaf september is de praktijk in de oneven weken op vrijdag te bereiken.


Wachttijd: we nemen op de moment geen nieuwe aanmeldingen aan. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Het kwaliteitsstatuut en de privacyverklaring liggen ter inzage op de praktijk en kunnen via een mailtje opgevraagd worden.

Neem contact op

Wie ben ik

Ik ben Jiska de Bruin. Ik ben psychotherapeut en GZ psycholoog en werk met veel plezier met kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen.

Na jaren in instellingen te hebben gewerkt heb ik er in 2014 voor gekozen om mijn eigen praktijk te beginnen.

Het meest interessante van mijn werk vind ik het tijdelijk meelopen op het levenspad in een periode dat het minder goed gaat of dat er zo veel gebeurt in het leven, dat het pad even kwijt is.
Ik ga samen op zoek naar het juiste pad voor deze ouders en dit kind of jongere of volwassene op dit moment.
Hiervoor gebruik ik diverse technieken en behandelmethoden.

Ik kijk vanuit mijn expertise mee met en help met het vinden van de eigen veerkracht om weer verder te gaan.

Een belangrijk aandachtspunt is het aansluiten bij de vraag van de client en bij zijn of haar belevingswereld.

Ik heb ervaring in het werken met kinderen (en hun ouders) met gedragsproblemen (ADHD, ADD, opstandig gedrag) en ik heb veel met ouders gewerkt en een tijd in de volwassen psychiatrie.
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren en jong-volwassenen (en hun ouders) met traumatische ervaringen.

Van 1998 tot en met 2016 heb ik in  de kinder- en jeugd psychiatrie gewerkt en in de volwassen psychiatrie. Sinds mei 2017 werk ik helemaal in mijn praktijk.

Ik ben opgeleid als psycholoog aan de Universiteit Utrecht en daarna heb ik de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO in Amsterdam en de opleiding tot Kinder- en jeugdpsychotherapeut bij de RINO in Utrecht afgerond. Daarnaast ben ik EMDR therapeut en in opleiding tot EMDR practitionar.

BIG GZ psycholoog 49909004125, BIG Psychotherapeut 69909004116, AGB 94-014325, AGB Praktijk 9460749, KvK 60435771

 

Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van hulp bij psychische klachten. Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie. Gesprekken tussen een cliënt (en eventueel de belangrijke mensen om hem of haar heen) en een hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie NVP (www.psychotherapie.nl), de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (www.vkjp.nl) of de vereniging EMDR (www.emdr.nl) vind je meer informatie over de verschillende soorten psychotherapie.

De problemen waarmee kinderen en jongeren en hun ouders naar een psychotherapeut kunnen gaan zijn verschillend. Een aantal voorbeelden:

· somberheid;
· angstklachten;
· eetproblemen
· traumatische ervaringen waar je nog veel last van hebt;
· concentratie- en of gedragsproblemen
· relationele problemen.
· opvoedingsvragen

Psychotherapie vraagt bereidheid en moed om over jezelf, je kind en/of je ouderschap na te denken en te praten. En om er vervolgens samen met de psychotherapeut naar te kijken. Dat kost energie en tijd en kan confronterend zijn. De therapie bestaat uit regelmatige gesprekken met de psychotherapeut.

Deze lost geen problemen voor je op, maar helpt je om gedrag, gevoelens of gedachten anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken op een manier die bij jou past en werkzaam is (wetenschappelijk onderzocht of vanuit de praktijk werkzaam gebleken).

Het doel van psychotherapie is om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van je klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren.

 

 

Vergoedingen

Onder de 18 jaar:

Vanaf 1 januari 2015 is de vergoeding van de kinder- en jeugdpsychotherapie naar de gemeentes gegaan. Ik heb contracten met de gemeente Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Velsen, Heemskerk en Beverwijk. 

Het merendeel van de psychotherapie wordt vergoed door de gemeente bij de gemeente.

De behandeling wordt per maand in rekening gebracht bij de gemeente.

Als psychotherapeut zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de bestede tijd geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is.

Het is mogelijk een afspraak tot 24 uur van tevoren af te zeggen zonder kosten. Bij een latere afzegging zal 70 euro in rekening gebracht worden. De gemeente vergoedt deze rekening niet.

 

Vergoedingen bij volwassenen boven de 18 jaar:

 

Let op: deze informatie wordt zo veel mogelijk actueel gehouden maar er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Zorg altijd dat je goed op de hoogte bent van de specifieke polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

 

Tarief:

Voor behandelingen wordt de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorg Autoriteit (verder NZA) aangehouden. Zie ook de website van de NZA.

 

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraars om mijn werk zo onafhankelijk mogelijk te kunnen doen. Dit betekent ook dat je zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van de nota en  voor het indienen van de eindnota bij de verzekeraar.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar:

De behandeling door een psychotherapeut valt binnen de basisverzekering.

 

- restitutie polis:

Deze polis vergoedt 100% of bijna 100% van het declaratiebedrag volgens NZA-tarief. Raadpleeg de polis voor de specifieke percentages en voorwaarden.  

Een overzicht met pure restitutiepolissen 2019 is te vinden op www.contractvrijepsycholoog.nl

 

- natura polis:

Meestal wordt 60 tot 85 % van het afgesproken NZA declaratiebedrag vergoed.

Het restbedrag dien je zelf te betalen. Raadpleeg altijd de polis voor de vergoedingspercentages en voorwaarden. Deze kunnen per verzekeraar en polis verschillen.

 

Facturatie:

Conform de regels van de NZA en de zorgverzekeringswet kan ik pas aan het eind van de behandeling of na de looptijd van een jaar de definitieve factuur opmaken welke gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. De definitieve factuur wordt opgemaakt volgens het landelijk gebruikte systeem van de DBC (diagnose behandelcombinatie). Hierdoor is het vooraf niet mogelijk om een betrouwbare indicatie te geven van de eindfactuur. De hoogte van de eindfactuur is afhankelijk van het aantal minuten (directe en indirecte tijd) en de classificatie. Meer informatie hierover vind je op de website van de NZA.

Gedurende de behandeling ontvang je maandelijks een voorschotnota (50 euro per sessie).  De voorschotnota betreft alleen de directe tijd en niet de indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, overleg met derden etc). Deze nota dient binnen twee weken betaald te worden. Na 6 weken zal per herinnering 5 euro administratie kosten gerekend worden.

Aan het eind van de behandeling of na de looptijd van een jaar zal een eindafrekening worden gemaakt die bij de verzekering gedeclareerd kan worden. De al betaalde voorschotnota’s worden van de eindnota afgetrokken worden. 

Deze voorschotnota’s kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Als de hoogte van de voorschotnota financieel niet haalbaar is kun je contact opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Eigen risico:

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Dat betekent dat u de eerste € 385,- die je aan zorgkosten maakt zelf moet betalen. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Dit geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Het bedrag wordt door de zorgverzekeraar zelf geïnd.

 

Afzeggen en no show:

Het is mogelijk om een afspraak tot 24 uur van tevoren af te zeggen zonder kosten. Bij een latere afzegging zal 70 euro in rekening gebracht worden.
De zorgverzekering vergoedt de rekening van niet nagekomen afspraken niet.

 

Als psychotherapeut zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de bestede tijd geanonimiseerd door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is.

 

 

Rechten

Alles wat je mij vertelt is vertrouwelijk. Ik mag geen mededelingen doen  aan anderen zonder jouw schriftelijke toestemming. Ik ben verplicht om een dossier bij te houden over het verloop van de  therapie. Je mag je eigen dossier inzien en eventueel fotokopieën  maken. Ook mag je een eigen verklaring aan je dossier toevoegen.  Tenslotte heb je het recht jouw dossier, of delen daarvan, te laten vernietigen. Ik ben verplicht jouw dossier zorgvuldig te bewaren, tot  vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten. Als je niet tevreden bent over de behandeling, kun je dit het beste zo  snel mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels  rond te blijven lopen, dat bevordert de behandeling niet. Misschien zijn  er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen  worden. Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen,  zijn er verschillende mogelijkheden om bemiddeling te vragen dan wel  een klacht in te dienen via de LVVP.

 

Aanmelden

Bij vragen of aanmelding kun je via de e-mail of telefonisch contact met mij opnemen.

In een telefonisch gesprek zal ik met je inventariseren of ik je de hulp kan bieden die je nodig hebt.

Er is een verwijzing van de huisarts nodig voor basis- of specialistische GGZ. 

Na een of twee intake gesprekken zal ik het advies met je bespreken aan de hand van een behandelplan.

Als we in overleg besluiten dat ik je niet de hulp kan bieden die je nodig hebt zal ik met je meedenken over alternatieven


Neem contact op

Contact

Praktijkadres:
Gezondheidscentrum
‘de Koningin’
Koninginneweg 31
2012GJ Haarlem

0636153839
welkom@jiskadebruin.nl

Jiska de Bruin gebruikt de standaard cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.